Het Sjamanisme


In de dageraad van zijn bestaan zal de mens zich afgevraagd hebben; hoe overleef ik in deze wereld en wie ben ik eigenlijk?
Het sjamanisme was het eerste antwoord (al 80.000 jaar geleden) van de mens op deze levensvragen.
De sjamaan of sjamanka was bemiddelaar tussen de onzichtbare wereld van goden en spirits en de mensen in de gemeenschap. Hij of zij was genezer, raadsman, dichter, muzikant, priester, kunstenaar en verhalenverteller.

Klanksjamaan

"In het Begin was het Woord of de Klank"

Veel Heilige Geschriften vangen met een dergelijke zinsnede aan….. Zelfs in de wetenschap wordt het begin van het Universum omschreven als de Grote Knal, of de Oerknal.

De Klank wordt gezien als de goddelijke vibratie die de werelden schiep en die het begin was van alle dingen. Een klanksjamaan maakt gebruik van de wetenschap van Klank om te helen en het bewustzijn te verruimen. Hij of zij doet dat door middel van de instrumenten die ritueel gebruikt worden, zoals de trommel – de belangrijkste instrumenten van de sjamaan zijn – de bel, die het element lucht voorstelt, de vuurratel voor het element vuur, de waterratel voor het element water, de damaru die het element aarde voorstelt en de schelphoorn die het element ether symboliseert. Met deze instrumenten worden de zes richtingen aangeroepen in het medicijnwiel.

Voorts is natuurlijk de stem het instrument bij uitstek om te genezen, iets te creëren en krachten aan te roepen.

De Hongaarse sjamaan Joska Soos paste getallenmantra's toe om genezing te laten plaatsvinden of een verbetering van een situatie. Zijn leerling Searching Deer initieert leerlingen met klankformaties (mantra's) in oude magische talen voor genezing, verbetering van een situatie, bewustzijnsverruiming en het ontwikkelen van siddhis (buitengewone krachten).Een klanksjamaan is in staat de Innerlijke Klank te horen, zoals het Kosmisch Aum, de grondtoon van het Universum die nog steeds doorklinkt in het uitdijen van het heelal. Hierdoor is er sprake van een directe bewuste verbinding met het Goddelijke, met de Bron.