Terugblik 2013


ShamanFest Brabant en de worldrum (21 t/m 23 juni 2013 in Haaren )

Het shamanfest was een mooi intiem festival waar mensen goed contact met elkaar konden hebben. Dit jaar stond de Worlddrum centraal. Zaterdag werd er een grote ceremonie gehouden ter ere van de Worlddrum. Sjamaan Searching Deer met ondersteuning van Clear Sky (Bianca Meurs) mochten deze ceremonie verzorgen. Eerst werden 5 richtingen aangeroepen d.m.v. klanken en trommelritmes. De deelnemers van de ceremonie werd gevraagd hun trommel mee te nemen en uiteindelijk werd de ceremonie met zo'n 70 drummers heel krachtig uitgevoerd. Hierna volgde de invocatie van de worlddrum en werd de Heilige As bereidt door het zingen van een speciale mantra en werd de Webinvocatie van Samenwerking en Eenwording uitgevoerd. Tot slot werd er door Searching Deer de Heilige As uitgedeeld d.m.v. een handoplegging. Veel mensen werden hierdoor aangeraakt en/of genezen.

Op zondag verzorgden we een workshop 'Het Open Hart' waarbij liefde en er veel dankbaarheid en ontroering door de deelnemers werd ervaren.

Op intiatief van Anu van Leeuwen van Stichting Shaman Art Society reist de Heilige As nu mee met de Worlddrum door de rest van de wereld.