Oproep organisatie Universeel Ritueel"

Datum: Sep 23, 2009

2010-2012  Oproep organisatie ritueel: "DE BEKRACHTIGING van de TWAALF"

Beste vrienden en studenten,

Als sjamaan ervaar ik en jullie vast ook, dat we in een tijdperk van grote transformatie zitten. Grote globale veranderingen vinden plaats. Ingewijden uit Nepal en Tibet hebben me medegedeeld, dat de komende 9 jaren zeer cruciaal zijn voor onze planeet. Dit is natuurlijk geen nieuw geluid, maar deze verandering van 9 jaar is wel binnen zeer korte tijd.....

De boeddha's en Meesters van Tibet, Nepal en Thailand nemen, zoals ze mij verteld hebben, de aankomende omwenteling reeds in hun meditaties waar. Ook nemen zij waar dat het probleem vooral in het water-element zal liggen. Nederland zal daar niet aan ontkomen, wegens het doorweekt raken van de dijken. We kunnen dus ook hier overstromingen verwachten (voor en na 2012 tot 2017).

Als sjamaan zie ik het als mijn taak een nieuwe ordening van het komende tijdperk mee voor te bereiden. Ik zal dat doen zoals 1 der Meesters mij opgedragen heeft: een 12-tal sjamanen inwijden en dit bekrachtigen in 2012... Ik heb mij de laatste jaren iets meer geworpen op het opleiden van sjamanen met dit ritueel in het vooruitzicht. Het ritueel van "DE BEKRACHTIGING van de TWAALF" zal plaatsvinden in 2012 en dit ritueel zal als een "homeopatisch" middel fungeren voor Het Nieuwe Tijdperk. Ook al mocht dit gebeuren plaatsvinden in kleine kring, dan toch zal het effect globaal uitwerken, aldus de Meesters. Het bekrachtigingsritueel zal plaatsvinden met een oude Chinese robijngekleurde Kristallen Schedel en een witte Kristallen Schedel. Op het moment van inwijding vindt een verbinding en kennisoverdracht plaats van de Meesters naar vele discipelen en zoekers op deze planeet die dienstbaar zijn in het verkrijgen van een nieuwe ordening. Om dit ritueel te laten plaatsvinden hebben we de medewerking nodig van de Meesters en het Goddelijke. Zoals ik je kan zeggen: die is er al!. Maar nu hebben we deze ook nodig van mensen en organisaties zoals jullie om er een groot feest van te maken.

Wij vragen bescheiden of jullie ons voorstellen willen doen betreffende een plaats waar dit ritueel zou kunnen plaatsvinden alsmede ondersteuning op organisatorisch gebied. LAAT IETS VAN JE HOREN, DOE EEN VOORSTEL OF OPPER EEN MOGELIJKHEID! Nogmaals, dit zal een eenmalig en Universeel ritueel zijn volgens kosmische principes en wetten, die zowel in de oudheid golden, maar nooit, nooit hun betekenis zullen verliezen zolang de zon en de maan aan de hemel staan.

De sjamaan Searching Deer/Jan Prins                   050-3143205  Noorderhaven 14, 9712VK Groningen