Disclaimer

Stichting Circle of Shamanic Learning en elk van haar representatieven ontdoen zich van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor elke uitgave, verlies, schade, kosten en schadevergoeding van derden die iemand kan oplopen als gevolg van het gebruik van deze website of door informatie die op enige manier en om welke reden dan ook niet accuraat of compleet is.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Circle of Shamanic Learning met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting Circle of Shamanic Learning verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Circle of Shamanic Learning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website. Stichting Circle of Shamanic Learning is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Stichting Circle of Shamanic Learning worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Circle of Shamanic Learning uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie die daarop wordt aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting Circle of Shamanic Learning worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

Deze website © Stichting Circle of Shamanic Learning 2012. Alle handelsmerken eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn eigendom van Stichting Circle of Shamanic Learning, en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Stichting Circle of Shamanic Learning.

Privacy

Stichting Circle of Shamanic Learning zet zich in voor het respecteren en beschermen van uw persoonlijke privacy. Wij begrijpen dat bezoekers en gebruikers van deze website bezorgd kunnen zijn over hun privacy, en over de vertrouwelijkheid en veiligheid van enige informatie aangeleverd. Deze privacy verklaring bevestigt dat Stichting Circle of Shamanic Learning zich houdt aan de volgende privacy principes.

 • Informatie van/over bezoekers
  Stichting Circle of Shamanic Learning probeert zo veel mogelijk informatie te verschaffen en tegelijkertijd zo weinig mogelijk informatie van bezoekers te vragen. Alle informatie die bezoekers geven, zal op de minst algemene manier worden gebruikt.
  Tenzij men ons dat nadrukkelijk meldt, zal Stichting Circle of Shamanic Learning website nooit iemands identiteit weten. Voor statistische doelen zal slechts enige anonieme informatie worden opgeslagen.
 • Koekjes
  Stichting Circle of Shamanic Learning website gebruikt geen koekjes, zeker niet om individuele gebruikers te volgen.
 • E-mail
  E-mail correspondentie die naar Stichting Circle of Shamanic Learning wordt verzonden, wordt vertrouwelijk behandeld. Stichting Circle of Shamanic Learning zal geen details uit e-mail aan derde partijen onthullen zonder iemands toestemming, tenzij wettelijk verplicht.
 • Externe links
  Stichting Circle of Shamanic Learning website bevat links naar andere websites. Stichting Circle of Shamanic Learning is niet verantwoordelijk voor privacy praktijken of de inhoud van de websites waar de links naar verwijzen.
 • Veiligheid
  Stichting Circle of Shamanic Learning website heeft veiligheidsmaatregelen om informatie te beschermen die wordt verwerkt als onderdeel van de website. Stichting Circle of Shamanic Learning is echter niet verantwoordelijk voor verlies, misbruik, of wijziging van enige informatie.
 • Wetgeving
  Stichting Circle of Shamanic Learning sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming.