Consulten


De sjamaan voert een gesprek met de consultant over diens huidige situatie. Hij kan advies geven over een probleem of verder vooruitgang in het spirituele/materiële leven.
Searching Deer neemt het probleem op intuïtieve of paranormale wijze waar en neemt dat als vertrekpunt voor zijn raadgeving.
Voorts kan hij gebruik maken van technieken zoals droomtherapie, magisch reizen en bijvoorbeeld gestalttherapie om een therapeutisch probleem op te lossen. Soms geeft hij een consultant huiswerk in de vorm van een uit te voeren opdracht of specifieke oefeningen.
Het doel van de consulten is de weg van Verlichting te bewandelen en obstakels op het Pad te overwinnen.

Initiaties / Inwijdingen

Searching Deer's specialiteit is de klank. Hij geeft dan ook unieke klankinwijdingen. Een klankinwijding bestaat uit een mantra. De mantra wordt specifiek toegesneden op de vraag van degene die ingewijd wordt. Door middel van klank kan de consultant de juiste krachten aantrekken om een situatie in harmonie te brengen, of dat nu een ziekte is, een onharmonieuze situatie, relatieproblemen, of dat het gaat om het verhogen van bewustzijn. Voor alles is een klank medicijn en therapie.
Searching Deer: "Ik kan je wel het middel geven om te veranderen, maar je moet die verandering zelf bewerken door je mantra te zingen".
De mantra die je ontvangt is een spirit die je tot leven wekt door beoefening. Het is niet voldoende om boeken te lezen over dingen, je moet echt feitelijk trainen. We zullen zeker slagen wanneer we in vertrouwen de mantra zijn magische werk laten doen zodat deze ons kan transformeren op de Weg naar Verlichting.
Zoals een droom zei: "Voor elk probleem is er een Klank of Mantra".

Chi Kung

Searching Deer kan consultanten speciale energie oefeningen geven ter bevordering van de gezondheid, de vitaliteit en voor een lang leven. Ook zijn er oefeningen ter bevordering van de doorstroming van energie of ter bestrijding van een bepaalde ziekte. De zogenaamde Master Chi Kung heeft een weldadige en genezende invloed op het lichaam.
Searching Deer heeft in het ziekenhuis in Singapore les gehad van een Chinese dokter. Bovendien volgde hij lessen bij Chi Kung Master Mantak Chia in het noorden van Thailand.

Concert voor de deva's

Het concert voor de deva’s is een door Searching Deer ontwikkelde gedachte om een concert te geven niet alleen voor menselijk publiek maar vooral voor de deva's: de natuurgeesten, engelen en potentiele krachten en machten die ons omringen. Een dergelijk concert wordt als een offer opgedragen en brengt zo een interactie teweeg tussen de uitvoerder, het publiek en de wereld van de geestelijke wezens.
Een concert voor de deva's bestaat uit een ritueel waaraan het publiek meedoet, gevolgd door een 'klassiek' concert. De keren dat er concerten voor de deva's gehouden zijn hebben verschillende mensen luisterende elfen en andere natuurwezens waargenomen. Het is een manier om eens onze waardering voor de onzichtbaren uit te drukken.
Searching Deer is van beroep fluitist en muziekleraar. Hij is gespecialiseerd in Oude Muziek. De uitvoering zal meestal in ieder geval deels klassiek zijn, en deels geïmproviseerd. Uiteraard kan een concert voor de deva's aangevraagd worden bij Searching Deer.

Rituelen

De sjamaan kan op bepaalde hoogtijdagen een ceremonie houden, zoals bijvoorbeeld bij een seizoenswisseling (zie bij activiteiten), een huwelijk, een ander soort verbintenis, of een verjaardag. Ook zijn er rituelen mogelijk voor het reinigen van een huis of bedrijfsruimte of een begrafenis.
Van andere aard zijn rituelen die beschermen of aantrekken. Iemand vraagt bijvoorbeeld om bescherming, een ander wil graag een baan, huis of relatie aantrekken. Dit valt meer onder de magische rituelen.
Searching Deer beschouwt een ritueel als een gestructureerd gebed aan de Kosmos en de Goddelijke Wereld, de sprits, engelen en de Meesters om een wens te vervullen of een doel te bereiken.