Holon Village Movement
en
The Circle of Shamanic Learning


Searching Deer Jan Prins en Storytelling Woman Titia van der Wees richtten begin jaren negentig de Circle of Shamanic Learning op. Dit is een kring van leerlingen die zich bekwamen in het sjamanisme, haar technieken en filosofie.

In 2000 werd de Circle officieel een Stichting en op 22 maart 2003 werd het Huismuseum geopend.

De Circle bestaat uit een kerngroep van mensen die kennis omtrent het sjamanisme verzamelt en tracht samen met Searching Deer een authentiek Europees en Nederlands sjamanisme gestalte te geven en uit te dragen. Haar doelstelling is de werken van Searching Deer te beschermen en ondersteunen. Hieronder valt het uitwerken van teksten en het verzorgen en tentoonstellen van schilderijen en andere kunstvoorwerpen en tevens het assisteren bij externe activiteiten.

De Circle komt twee keer per maand bijeen voor het volgen van lessen. Deze lessen staan onder leiding van Searching Deer.

Voor overige activiteiten en nieuws kunt u de desbetreffende pagina opzoeken.Doelstelling van de Stichting

De Stichting Circle of Shamanic Learning heeft als taak de schoonheid en betekenisvolheid van het sjamanisme tot uitdrukking te brengen door middel van rituelen, workshops, consulten, tentoonstellingen en het uitgeven van boeken en cd's.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 050-3143205